ARTISTAS

Samudra Trio

Samudra Trio nace no 2019 coa finalidade de crear un estilo propio dentro da música de cámara. O noso interese polo repertorio descoñecido máis aló das correntes occidentais e a recuperación do patrimonio musical levounos a explorar fora do repertorio orixinal para a devandita formación e a incorporar obras de compositoras e compositores esquecidas así como a realizar adaptacións para trío. Samudra Trio nace do diálogo, da escoita e da curiosidade.

Estilo

Outra

Clásica

Enlaces de interese